Værdigrundlag

Værdigrundlag
Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole tilhører familien af frie efterskoler og højskoler. Grundtvigs skoletanker og livssyn og dele af Kolds tanker om skole danner baggrund for vores skolearbejde idag. Det grundtvigske livssyn bygger på, at mennesket er godt nok, som det er. Vi skal opleve og forstå, hvad vi er rundet af, så vi i kraft af vores gods fra fortiden, får fragt til fremtiden. Skolesynet handler om livsoplysning. Kolds skoletanker handler om at være en personlig skole, hvor vi omgås eleverne, som vore egne børn med plads til forskellighed. Her danner den enkeltes livshistorie afsæt for videre udvikling af selvværd og personlighed.

I livet på skolen er aktiv deltagelse og ansvar for små og store fællesskaber vigtige elementer i en hverdag, hvor samtale og ligeværd vægtes højt . Sammenhæng og nærhed vægtes højt i skolens dagligdag såvel som i skolens forhold til lokalsamfund. Samarbejdet med de folkelige foreninger er naturligt, for at give eleverne lyst og interesse i at deltage i det frivillige arbejde efter opholdet på skolen.

Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole er dannelse og uddannelse samt frihed til forskellighed, båret af ånd, vilje og fællesskab.

Vivild Gymnastik- & Idrætsefterskole - Viden, Værdier, Venner

2018 Bang-Vester