Sundheds- & Kostpolitik

Sundhedspolitik på Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole

Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskoles sundhedspolitik definerer rammerne for arbejdet med sundhed for eleverne på skolen.
 
Kost, søvn og motion danner rammen for et optimalt arbejde omkring elevernes sundhed på VGI.  
 
Kost 
For at sikre en stabil blodsukkerbalance hele dagen, skal der ikke gå for lang tid mellem måltiderne.
Vi serverer derfor 6 måltider om dagen, som fordeler sig således:
 
Kl. 7.00         morgenmad
Kl. 10.00       frugt, brød, surmælksprodukt eller grønt
Kl. 12.00       varm middagsmad
Kl. 14.30       frugt, brød, surmælksprodukt eller grønt
Kl. 17.30       buffet med kolde og varme retter
Kl. 21.30       frugt, grønt eller brød
 
 • Vi bager det meste af vores brød selv af økologiske råvarer
 • Vi sparer på fedtstofferne og bruger de rigtige fedtstoffer: økologisk smør, økologisk, koldpresset olivenolie og økologisk koldpresset rapsolie, sidst nævnte dog kun til dressing
 • Vi begrænser brugen af pandestegning 
 • Vi tilbereder mest muligt fra bunden
 • Vi begrænser brugen af konserves 
 • Vi serverer den varme mad til frokost og det kolde om aftenen  
 • Vi serverer kun kage til særlige lejligheder
 • Vi lægger vægt på, at maden er varieret, og at den harmonerer i smag, konsistens og udseende
 • Vi tilstræber et stort forbrug af grønt og et mindre forbrug af kød 
 • Vi varierer mellem bordservering og ”ta´selv” borde
 • Vi tilstræber brugen af årstidens grønsager 
 • Vi undgår smagsforstærkere og andre kemiske aromastoffer
 • Vi forsøger hele tiden at holde os ajour med nye tiltag og forskningsresultater 
 • Vi er lydhøre overfor elevernes ønsker og ændringsforslag
 
Vi lægger vægt på, at maden er velsmagende og varieret. Der bliver altid salat/grønsager ved hovedmåltiderne.
Altid frugt/grønt/surmælksprodukt og/eller brød til mellemmåltiderne.
 
Det er vigtigt, at eleverne bliver bevidst om vigtigheden af ernæringsrigtig kost.
 
Det forsøger vi gennem:
 • Det daglige møde med sund og varieret kost
 • Undervisning om kostens sammensætning og betydning for kroppens evne til at præstere både i det boglige og idrætsmæssige rum
 • Elevernes egen medvirken i madlavningen når de har køkkentjans
 • Den daglige snak ved spisebordene med k-læreren og køkkenpersonalet 
Det er hyggeligt og rart at arbejde i køkkenet. Før maden bliver serveret, præsenteres den af en af eleverne, som har været med til at lave den. Dette skaber større respekt omkring måltidet.
 
Søvn
Vi vægter højt, at eleverne skal have mulighed for, at få 8 timers søvn dagligt. Dette kan være en udfordring på en efterskole, derfor har vi lavet en ugentlig ”sove længe dag”. Det vil sige, at vi i skrivende stund lader vores elever sove længe onsdag, således der først er morgenmad kl. 8.15 om onsdagen.
Ligeledes har vi en hel stilletime, så alle elever får mulighed for at have et pusterum hver dag. Vi har valgfag, der sætter fokus på indre ro og fordybelse. Det er valgfag som mindfullness, yoga, massage og prøveforberedende yoga (meditation).
Snakken om vigtigheden af søvn, ro, fordybelse og nærvær, er en løbende proces, som vi har fokus på hele året.
 
Motion
Hele vores skema har idræt, gymnastik og bevægelse som omdrejningspunkt. Alle elever har obligatorisk gymnastik 3 gange om ugen. Alle elever løber eller har idrætsundervisning 1 gang om ugen. Derudover har langt de fleste elever masser af timer med motion. Det være sig i vores profilfag (håndbold, fodbold og badminton), samt i vores mange idrætsmæssige valgfagstilbud. På VGI er der mulighed for at sammensætte et skema med masser af idræt, sved på panden og fysiske udfordringer. Det har for os en stor betydning, at alle elever får mulighed for, at opøve deres evne i at mærke egen krop. Det er vigtigt, at de kan mærke, hvor godt det er for kroppen at bevæge sig, men også vigtigt, at de kan mærke, hvis kroppen ”kalder” på ro. Derfor har vi de mange bevægelsestilbud med fokus på indre ro.
 
 

2018 Bang-Vester