Velkommen til VGI

Sort-VIVILD-logo-vektoriseret.pngVivild Gymnastik- & Idrætsefterskole er en efterskole, som bygger på Grundtvigs livssyn og skoletanker. Skolens formål er at give et undervisningstilbud og samvær med vægt på personlig udvikling, faglig dygtiggørelse og almen dannelse. Gensidig respekt, tryghed, ansvar, tillid, ærlighed, åbenhed og fællesskab er nøgleord.
 
Efterskolen har 37 medarbejdere og vi optager 182 elever i 9. og 10. klasse, fordelt på ca. lige mange piger og drenge. Vi ønsker et bredt geografisk sammensat elevhold. Vi har 42 undervisningsuger og vi afholder kursus inden for efterskoleloven. Skolen er røgfri!
 
Vores niveaudelte boglige undervisning udfordrer dig der, hvor du er, så du på bedste måde bliver klar til en gymnasial- eller en erhvervsuddannelse. I 9. klasse starter vi med at lave 2 klasser fra skolestart, der følges ad indtil uge 42. Herefter vil disse klasser blive justeret til, for at skabe den bedste klassesammensætning. Du kan gå til folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse og almindelig 10. klasse eller vælge Studie10, der er et anderledes 10. skoleår. Læs mere om dette i menuen ”Undervisning”. Vi er en boglig skole, hvor faglighed vægtes højt. Vi forventer at vores elever møder velforberedt, motiveret og klar til alle timer. Alle opgaver skal afleveres til tiden. Man skal have din egen bærbare computer med. Vi tilbyder tysk – men udbyder ikke fransk.

Vi ønsker at opbygge en god og tillidsfuld stemning i klasserne - hvor de unge tør, kan og vil udfordres, og hvor de udfordrer sig selv. "... Oplysning være skal vor lyst". Og "han har aldrig levet som klog på det er blevet, han først ej havde kjær" (Grundtvig).
På VGI har vi ikke linjer. Vi ønsker, at de unge bliver dygtige og udvikler sig via alsidighed. Man kan vælge sin kerneidræt alle de gange, det optræder på skemaet, hvis man vil - og så kan man vælge andre idrætsgrene, noget kreativt eller noget musisk i andre skemablokke. Vi har 3 skemaperioder i løbet af året. Alsidighed skaber - ud fra vores erfaring - dygtigere sportsudøvere på alle niveauer. Ønsket om at kunne meget forskelligt er efter vores overbevisning grundlæggende for at blive rigtig god til noget. Vi har store forventninger til den enkelte på rigtig mange felter.

Gymnastik, håndbold, fodbold, andre boldspil og fysisk træning fylder meget i dagligdagen. Vi synes, at godt samvær gennem sund, engageret idræt giver mange muligheder for at udvikle fællesskab og venskab, selvværd og selvtillid samt oplevelser og interesse for at engagere sig i foreningslivet efter opholdet på Vivild. Vi er en skole både for nybegyndere og energiske multitalenter. Lysten til at deltage aktivt og udvikle sig er det vigtigste. Vi laver 16-18 gymnastikopvisninger i foråret og deltager i turneringer og stævner i boldspillene i løbet af året. På VGI kan du blive inspireret idrætslederuddannelse. Vi ønsker, at alle vores unge mennesker træner deres fysik og bringer sig i god fysisk form. Løb og gymnastik er obligatorisk for alle.

Vi ønsker gennem idrætten at udfordre de unge, så de opdager nye sider af sig selv. Idrætten er en væsentlig medspiller i udviklingen af de unge. Vi vil udfordre de unge, så de bliver dygtigere til deres kerneidræt men også gerne skabe interesse for en ny idræt.

Sangtimer, morgensamlinger og fortælletimer – hvor stort og småt kommer op - samt lyst og mod til at være aktive og ansvarlige deltagere i dagligdagen, er alle områder vi vægter højt. I mange tilfælde er omdrejningspunktet her livsoplysning. Hvordan tackler man som ungt menneske de store ting i livet? Lykke, sorg, dødsfald, skilsmisse, mobning osv.
Det musiske med kor, sammenspil, drama og teateruge har også sin plads på Vivild. Der er mange kreative valgfag, som syning, garn, keramik mm. Der er desuden rig mulighed for, at eleverne selv starter interessegrupper op.

Undervisningen er selvfølgelig en vigtig del af skolens opgave, og her tænkes ikke kun i traditionelle baner. Her er også tale om omgangsformer, spisevaner, bordmanerer, oprydning, rengøring osv. For at undervisningen skal lykkes og blive til læring hos den unge, kræves der gensidig respekt, tillid og en positiv og god indsats fra begge parter.

Vi nyder at være ude i frisk luft, i skoven, ved havet og på vores udenlandstur.
Alle elever skal have egen cykel og cykelhjelm med på skolen.

Vi er stolte af vores skole og vores faciliteter. Eleverne bor hyggeligt på to-mands-, tre-mands- og fire-mandsværelser.

Vi har to haller, et springcenter med springgrav og trampoliner, spejlsal, fitnesscenter, spinning-lokale, fodboldbaner, kunstgræsfodboldbane, beachvolleybane, skov med lejrplads og shelters, kanoer, foredragssal med biografsæder, flygel og storskærm, musiklokale, naturfagslokale, lokale til kreative fag. Se mere under Faciliteter.

På VGI er der en god tone. Ingen skal ekskluderes, alle skal ses, og den enkelte skal udvikle sig ud fra eget ståsted. I perioder vil nogen være kede af det, nogen vil længes hjem og andre kæmpe med svære ting. Det er sjovt og godt at gå på efterskole, men det kan også være rigtig hårdt i perioder, bl.a. fordi vi alle bliver trætte ind imellem. Vi skal blive stærke, så vi kan stå imod, når det kræves. Det kræver mange kræfter af alle at opbygge et fællesskab. Fællesskabet er vigtigt for et godt efterskoleophold.

Som elev på VGI kommer du med alt det, der er dig. Du er god, som du er. Vi forventer, at du gør dit bedste for, at du, de andre unge og alle os andre på VGI får et fantastisk efterskoleår.

Vær opmærksom og varsom på VGI - for her bliver mennesker til.

Vi glæder os til at vise vores skole frem og til at opleve, hvordan hver af jer kan bidrage til netop DIT efterskoleophold.
 
 

2018 Bang-Vester