Elevens personlige udvikling og forældresamarbejde

Elevens personlige udvikling
På VGI afholder kontaktlæreren løbende elevsamtaler med hver enkelt elev gennem hele skoleåret, for at sikre, at alle elever bliver set, hørt og forstået.

Vi arbejder struktureret og kontinuerligt med elevsamtalerne gennem skoleåret. Målet er, at den unge skoleåret igennem bliver spejlet og udfordret, så han/hun, med udgangspunkt i sin personlige livshistorie og sine livsvilkår, udvikler sig positivt på så mange områder som muligt. Det kan både være på områder den unge selv ønsker at udvikle, og på områder vi voksne finder det kunne være hensigtsmæssige eller, hvor vi ser særlige potentialer.

I løbet af året har alle elever 4 individuelle samtaler med deres kontaktlærer 2 gange før jul og 2 gange efter jul. Desuden er der løbende samtaler efter behov. Samtalerne i løbet af året har forskelligt fokus fx efterskolelivet og den boglige undervisning. Hver gang handler samtalen selvfølgelig også om elevens generelle trivsel. K-læreren noterer i løbet af året, så både elev og lærere kan følge den enkeltes udvikling.
 
Ud over elevsamtaler holdes der ugentlige familiegruppemøder, hvor der hver gang er lavet en dagsorden. Mange at de temaer der snakkes om på familiegruppemøderne, omhandler trivslen i gruppen, for den enkelte og for fællesskabet på skolen. Ligeledes afholdes der løbende bogruppemøder, som er med til at skabe tryghed for eleverne på det område de bor på. Der afholdes også værelsesmøder efter behov, da det er meget forskelligt, om der er behov for støtte og opfølgende snakke. Vi vægter højt, at eleverne skal kunne føle sig trygge på værelset og på det område de bor på, da det ofte er her de kan finde ro og har mulighed for at samle ny energi.
 
I starten af skoleåret har vi meget fokus på de elever, der af den ene eller anden grund ikke trives med deres nye liv på efterskolen. Det kan være pga. hjemve, en følelse af overvældelse, ensomhed eller andet. Hvert år opretter vi trivselsgruppe for de elever, som gerne vil have hjælp og guidning til, hvordan de kan overskue deres nye tilværelse væk fra deres hjem.
 
I løbet af året tilbyder vi ligeledes skilsmissecafe, hvor eleverne, via guidning, bruger hinandens erfaringer til at opnå egen erkendelse og mod til at udtrykke sig om det at have oplevet et hjem blive splittet. Det kan ofte give ekstra udfordringer at være skilsmissebarn, når man kommer på efterskole, da mange oplever, at de får en føleles af, at skulle dele sol og vind lige. Det og mange andre dilemmaer bliver der debatteret i skilsmissecafen.
 
Hvis vi har år, hvor flere af vores elever har oplevet at miste, opretter vi ligeledes sorgcafe. Men i de fleste tilfælde vil arbejdet omkring det at have mistet, være noget der foregår omkring den enkelte elev.
 
Skolen har ansat en psykomotorisk terapeut, som giver eleverne gratis behandlinger. ”Henvisningen” aftales med k-lærer eller med skolens pædagogiske afdelingsleder.


Forældresamarbejde.
Forældrene skal føle sig trygge ved at have deres børn på Vivild. For os er det afgørende, at samarbejdet omkring elevernes udvikling og trivsel, bliver set som et 3-benet samarbejde. For at skabe et optimalt samarbejde kræver det, at både forældre, elever og skole går positivt ind i arbejdet omkring den enkeltes trivsel. Dette samarbejde er med til at skabe grobund for at trivslen i hele elevflokken kan støttes og videreudvikles.
 
Før skolestart:
Vi gør os umage med at oplyse om skolen før indskrivning af eleverne. Det er væsentligt at forældrene ved, hvilken pakke de køber.
Der er informationsbreve, besøgsdage med informationsoplæg, rundvisning og samtale med nuværende elever og personale.
Der afholdes ”ny elevaften” med yderligere informationer ca. 4 mdr. før skolestart og før sommerferien tilsendes et informationshæfte.
 
Under ophold:
Ved skoleårets start skabes kontakt til K-læreren, som i høj grad bliver elevens nærmeste i hele skoleåret, samt også liver elevens talerør til det øvrige personale.
K-læreren kan kontakte familien og K- læreren kan altid kontaktes. Det er også K-læreren der afholder forældresamtaler bla. med oplysninger fra faglærerne.
Forstanderen skriver hver måned et månedsbrev, hvor der fortælles om livet på skolen.  Der fortælles både om godt og mindre godt, samt om aktiviteter i den kommende måned. Brevet lægges på skolens intranet.
 
Der kan mailes, skrives, ringes til skolens kontor/forstander, og man er altid velkommen til at møde op på skolen.
 
Skolen forpligter sig til at orientere forældrene, hvis deres unge mennesker agerer uhensigtsmæssigt. Ligeledes er forældrene forpligtet på at kontakte skolen, hvis de mærker, at eget barn ikke trives eller de mærker, at der sker noget på skolen, der burde gøres noget ved.
 
Efter ophold:
Vi ønsker et tæt og godt samarbejde med alle forældre og elever, og opfordrer elever og forældre til at give en tilbagemelding på dette ved skoleårets afslutning.
 

2018 Bang-Vester