9. klasse

Højt fagligt niveau - klar til gymnasium eller anden ungdomsuddannelse. Tryghed, trivsel og idræt på højt plan.

Eleverne i vores 9. klasse placeres i én stor stamklasse på op til 34 elever med to lærere og to lokaler til klassen i ALLE timer.

Bemandingen med to lærere i alle timer giver mulighed for at variere både undervisningsformer og struktur således, at det understøtter elevernes læring bedst muligt. I nogle situationer undervises hele klassen samlet med to lærere i lokalet, i andre tilfælde deles klassens elever enten efter emne eller efter elevernes faglige niveau.

Elevernes computere er væsentlige værktøjer i undervisningen, og vi lægger vægt på varierende undervisningsformer.

Vi støtter eleverne i at strukturere deres forberedelse til timerne samt arbejdet med afleveringsopgaver. Hver aften har vi en lektiecafé og flere gange i løbet af skoleåret tilbyder vi studiekredse – bl.a. i studieteknik.

I slutningen af skoleåret aflægger eleverne folkeskolens afgangsprøve.  Kombinationen af fokus på dygtiggørelse i de boglige fag, godt fællesskab og personlig udvikling på efterskolen gør, at mange unge klarer sig ekstra godt til prøverne.

Vores 3 UU vejledere taler med eleverne flere gange i løbet af året, så både den unge og forældrene føler sig godt vejledte og forberedte til at vælge den rigtige ungdomsuddannelse til den unge.

IDRÆT OG ØVRIGE VALGFAG
På Vivild har vi ikke linjer. Du kan læse om de store idrætsfag HER.
Du sammensætter selv dit skema efter dine interesser. Vi har lavet en skemastruktur, så både 9. og 10.klasses elever i løbet af skoleåret kan få oplevelser med mange forskellige valgfag. Se mulighederne HER.
Det er selvfølgelig også muligt at koncentrere valgene om sine store interesser fx fodbold eller gymnastik. Vores specielle koncept gør det muligt for dig at dyrke flere sportsgrene på højt niveau.


TRYGHED & TRIVSEL
Vivild er en skole efter Grundtvigs tanker. Vi tager det enkelte unge menneske alvorligt – og det er vigtigt for os, at hver enkelt elev trives og udvikler sig både fagligt og personligt.

Kontaktlæreren er bindeleddet mellem den unge og hjemmet. På første skoledag afholdes et kort fællesmøde for alle familiegruppens forældre og unge, hvor kontaktlæreren præsenterer sig og giver lidt praktisk information.

Efter ca. 3-4 uger vil kontaktlæreren kontakte hjemmet og fortælle lidt om, hvordan vi oplever den unges start på skolen og generelle trivsel.

Som forældre er I altid velkomne til at kontakte skolen og kontaktlæreren, hvis I er usikre på jeres barns trivsel, faglige niveau og engagement, eller hvis I synes, der er andet, vi skal vide noget om. Kontaktlæreren vil på samme vis kontakte hjemmet, hvis vi oplever mistrivsel eller andre problemer.

I november er der forældresamtale på skolen i forbindelse med vores forældredag.

Hver måned vil I modtage et månedsbrev fra kontoret, hvor vi vil fortælle om, hvad der er på programmet i den kommende tid på skolen. Vi vil også fortælle, hvordan vi oplever det kører med elevholdet – både godt og mindre godt. På denne måde kan I derhjemme få et indblik i jeres unges hverdag hos os. Vores erfaring er desuden, at dette giver et godt udgangspunkt for snak derhjemme.

Vi arbejder struktureret og kontinuerligt med individuelle elevsamtaler gennem skoleåret. Målet er, at den unge skoleåret igennem bliver spejlet og udfordret, så han/hun udvikler sig positivt på mange områder. Både på områder den unge selv ønsker at udvikle - og på områder, vi voksne synes kunne være hensigtsmæssige eller, hvor vi ser særlige potentialer.

Kontaktlæreren og de øvrige lærere omkring en klasse evaluerer og samler op løbende på den enkelte unge. De individuelle samtaler varetages af kontaktlæreren.

9. klasses eleverne bor sammen med 10. klasses-eleverne på værelserne og i dagligdagen på skolen oplever eleverne sjældent statusforskelle mellem elever i 9. og 10.klasse.

2018 Bang-Vester