Skolekredsen

Vores skolekreds

Bag Vivild Gymnastik- & Idrætsefterskole står en kreds af mennesker, som arbejder for at en fri skole, som vi er, kan leve og blomstre i det lokale samfund.

Skolekredsen vælger skolens bestyrelse og er derfor med til at lægge den idemæssige linie på Vivild Gymnastik- & Idrætsefterskole. - Det er vigtigt at en skole har en stærk skolekreds, så vi opfordre til at man søger om optagelse i skolekredsen, hvis man vil stå bag den tanke, at det er vigtigt med frie skoler i Danmark.

Frie skoler, hvor en kreds af mennesker samles om at drive skole er noget helt specielt for Danmark, og det er en ret der skal værnes om. Det sker bedst ved at engagere sig i en skolekreds omkring en fri skole.

Indmeldelse sker ved at kontakte skolen på tlf. 86 48 60 65. Vi sender så en brochure med flere oplysninger om skolekredsen, samt en indmeldelsesblanket. Det koster 100 kr. at melde sig i skolekredsen. Dette er et engangsbeløb.

Du kan se brochuren om skolekredsen HER.

2018 Bang-Vester