Selvevaluering

Selvevaluering 2017.
  • I løbet af skoleåret 2016/17 får vi flere tilkendegivelser fra eleverne om, at de er trætte. Undersøgelser på landsplan fortæller, at de unge generelt har mere brug for søvn, gerne 8-10 timer. Hvis vores elever går i seng kl. 22.30 og først der begynder at falde til ro, får de sovet max 7-8 timer, før de igen skal op, og have en travl dag.
  • Vi synes, eleverne har mange overbelastningsskader,
  • Vi hører og ser, at nogle elever har svært ved at overkomme hverdagen.
 
Derfor tager vi i Foråret 2017 initiativ til, i forbindelse med planlægning af kommende skoleår, at undersøge de ovenforstående iagttagelser nærmere.
Vi stiller følgende spørgsmål til elevernes trivsel:
  1. Føler du dig presset på tid i din hverdag? Altid/ofte/nogen gange/sjældent/aldrig
Hvornår og hvad gør, at du føler dig presset på tid?
Hvornår og hvad gør, at du ikke føler dig presset på tid?
 
  1. Kan du føle dig presset mentalt i din hverdag? Altid/ofte/nogen gange/sjældent/aldrig
Hvornår og hvad gør, at du kan føle dig presset mentalt?
Hvornår og hvad gør, at du ikke føler dig presset mentalt?
 
  1. Føler du dig træt/søvnig i løbet af ugen? Altid/ofte/nogen gange/sjældent/aldrig
Hvad er årsagen till det?
 
  1. Har du haft svært ved at være med fysisk i løbet af ugen? Altid/ofte/nogen gange/sjældent/aldrig
Hvad er årsagen til det?
 
Der er 168 elever, der besvarer spørgsmålene:

Tegn:
Til spørgsmål 1 angående tid, er der 7% der svarer at det ofte eller altid er et problem, 93% mener det er nogen gange, sjældent eller aldrig.
Til spørgsmål 2: 62 % føler sig sjældent eller aldrig mentalt pressede. 9,5% mener de ofte føler sig pressede.
Dem, der kan føle sig mentalt pressede svarer, at det mest handler om lektier, og mangel på tid, hvis man har mange valgfag, mangel på søvn nævnes også.
Spørgsmål 3: 37,5% mener at de ofte er trætte, 7% mener at de altid er trætte.
De svarer at de er for længe om at falde i søvn, at de som efterskoleelever er på 24/7, at de plejer at sove mere derhjemme, at de synes de skal tidligt op.
Spørgsmål 4: 15% svarer at de nogen gange har svært ved at være med fysisk, 7,5 % svarer at de ofte har det svært, resten svarer at de Aldrig eller sjældent har problemer med at være med til det fysiske.
Blandt dem, der skriver de ofte har haft problemer, nævner langt de fleste, at det skyldes længere- varende skader (knæskader, dårlig ryg, kyssesyge) og de fleste af disse skader har været kroniske eller ældre skader, som er sket før dette skoleår.
 
Fortolkning af tegn:
Der er ingen voldsomme tegn på at vores elever føler sig presset på tid eller mentalt eller fysisk pressede.
Dem, der har problemer her, nævner at de ofte er trætte og får for lidt ro eller hvile.
Punkt 3, ”Føler du dig træt/søvnig i løbet af ugen”, viser noget klarere signaler om, at her er et problem for mange.
 
Handleplan:
Vi vil i skoleåret 2017/18 lade eleverne få en dag om ugen, hvor de kan sove til kl. 9.00. vi vil holde lærermøde om morgenen i stedet for om eftermiddagen, og køkkenpersonalet sørger for, at eleverne får morgenmad.
Vi vil ændre i proceduren for ”godnatrunden”, så eleverne får en mere stille overgang fra aftenens aktiviteter til de skal sove.
Eleverne skal være på gangene kl.22.00, og på værelserne 22.20. Her skal de være klar til at gå i seng. Lærerne skal være rundt på gangene og sørge for, at dette foregår roligt.  Man forventer at de er i sengene med slukkede mobiler og computere kl. 22.20, hvor lærerne siger ” Godnat”, til alle elever.
På denne måde forventer vi, at eleverne falder hurtigere til ro, både ro for den enkelte, for værelseskammeraterne og for gangens beboere.
 
 
Lone Broholm                                                                                                              Jan Uhre Thomsen
Sikkerhedsrepræsentant                                                                                                     Forstander

 
 
 

2018 Bang-Vester