Menu

Boglige fag

Obligatoriske boglige fag for både 9. og 10. klasse:

Dansk 
Matematik 
Engelsk 
Samfundsfag/medborgerskab

Obligatoriske fag for 9. klasse:

Tysk (Vi tilbyder ikke fransk)
Naturfag (Fysik, kemi, biologi og geografi)
Historie 
Kristendomskundskab 
 

Derudover har 10. klasse elever mulighed for at vælge følgende boglige fag:

Tysk (Vi tilbyder ikke fransk)
Fysik 
 
I dansk, matematik, engelsk og tysk undervises på niveaudelte hold. På holdene med de dygtige elever er der op til 24 elever og på de laveste niveauer er der op til 20 elever pr. hold.

Ved skoleårets slutning forventer vi, at alle elever i 9. klasse og eleverne i vores almindleige 10.klasser går op til Folkeskolens afgangsprøver eller 10. klasses prøver. Studie10-eleverne afslutter skoleåret med et tværfagligt årsprojekt.

Vi vil gerne være en boglig skole. Det er vigtigt for os, at eleverne får mulighed for at blive klar til gymnasium eller anden ungdomsuddannelse. Eleverne skal møde velforberedte op til timerne og aflevere deres opgaver til tiden. Det giver ofte motivation, at man også møder matematik- eller tysklæreren i friluftsliv eller på fodboldbanerne.

Hver aften har eleverne stilletime, hvor der er mulighed for at få lektiehjælp af tilsynslærerne.

Alle obligatoriske boglige fag lever op til fagmålene i folkeskolen og folkeskolens slutmål. 10. klasse går ikke op til prøve i samfundsfag.

Elever med særlige behov
Hvis du har faglige vanskeligheder og/eller andre udfordringer, bedes du kontakte kontoret, så vi kan fortælle lidt om, hvad vi som efterskole kan tilbyde.
Vi har ikke specialundervisning, men vil gerne på andre måder forsøge at støtte dig i at lykkes med dit efterskoleophold - også hvis du har særlige udfordringer og behov.
Det vigtigste er, at du selv kan komme op om morgenen og passe dine timer til tiden. Og sidst men ikke mindst - at du kan lide at dyrke idræt!

OSO09prøve09