Menu

Fællestimer

Fællestimer er obligatoriske timer.

Morgensang :

Vi starter hver dag fælles med morgensang, hvor vi synger en sang og derefter, via et oplæg, bliver klogere på os selv og hinanden. Herefter slutter vi med endnu en sang. 

Fortælletime :

En gang om ugen har alle elever fortælletime.

Der fortælles med udgangspunkt i historien(Danmarks- og verdenshistorien), i mytologien (den nordiske, den græske, den jødiske), i litteraturen, samt i andre kunstarter.

Derudover kan fortællingen også tage afsæt fra eget liv og oplevelse. I løbet af året vil der også være fortællestimer om kost, motion og sundhed

Sang :

En gang om ugen har vi sangtime i foredragssalen. Her oplever vi glæden ved at synge sammen. Vi synger såvel kendte som ukendte sange for derved også at udvide horisonten. Vi synger fra Højskolesangbogen, som ud over at indeholde en mængde gode sange, også giver os et godt indblik i vort folks historie. DGI sangbogen bruger vi også flittigt i mange sammenhænge.

Fællestime :

½ time om ugen har forstanderen fællestime for alle elever i foredragssalen.

Det foregår i en vekselvirkning mellem forstander og elever.

Der tages udgangspunkt i aktuelle problemer på skolen, for at være på forkant med tingene og for at efterbearbejde aktuelle sager.

Der gives fælles beskeder om generelle ting på skolen og overblik over den kommende uges program.

Aktuelle samfundsemner tages også op til kort debat.

Andre obligatoriske fællestimer:

Fællesgymnastik :

Du skal have fællesgymnastik. I fællesgymnastik arbejdes der grundtræning, så du bliver bedre til at bruge din krop. Vi arbejder blandt andet med en serie som du skal vise til gymnastikopvisningerne i foråret.

Opvisninger : 

Du skal være med til skolens gymnastikopvisninger, der ligger i foråret. Jeres opvisning vil være en blanding af gymnastik med hele elevholdet og af valgholdene i gymnastik.

Løb:

Vi løber en gang om ugen. Du kommer til at løbe på et hold der svarer til dit eget løbeniveau. I løbetimerne fokuserer vi på løbeglæde og fysisk udvikling.

p8145052p8185812