Menu

Anderledes uger

Vi har en del uger og dage med anderledes program.

Formålet med de anderledes dage og uger er, at eleverne oplever at arbejde fælles om et projekt i sammenhængende tid. Gennem andre arbejdsformer og andre emner oplever de sig selv og hinanden på nye måder og bliver derved klogere på sig selv og andre.

 

Startdage 

3 dage med lege og aktiviteter, der introducerer vores hverdag, og hvor eleverne lærer hinanden at kende, snakke i k-grupper og teams om VGI`s rammer, regler og mål, fællestimer. 
 

Obl. weekend i august:

Den første weekend hvor eleverne skal være på Vivild. Her er det overordnede formål, at eleverne skal lære hinanden at kende, opbygge fællesskabs ånd og finde deres egen plads på ”holdet”. Der laves lærerstyrede aktiviteter hele weekenden, hvor idræt, sang, lege, gå/cykelture mv. er i højsædet. 

Friluftstur til Sletten 

3 døgn med teambuilding, aktiviteter og udfordringer i den dejlige natur ved Julsø.
 

Fodboldstævne på Vivild. 

Stort arrangement med 14 andre efterskoler, hvor der spilles turnering for A og B hold i begge køn. De få elever der ikke spiller er med som arrangører.

Efterskolernes dag.

Eleverne er med til at få skolen til at skinne om formiddagen, hvor der også fortælles om dagens indhold og fælles forventninger. Om eftermiddagen er der aktiviteter rundt på skolen, hvor eleverne er med til at fortælle, vise rundt og lave forskellige aktiviteter. Eleverne oplever, at det er deres sted, de viser frem.

Støtteløb

Dagen inden efterårsferien løber vi alle for et velgørende formål. Forældre og forældres virksomheder er sponsorer.

Teateruge

8 dage med skuespil, scenebygning, medieværksted, dans, kostume og kulisseværksted, musik og sang afsluttende med 3 forestillinger.
 

Juledage

To dage op til juleferien står i julens tegn. Vi har sammensat et program, der indeholder rigtig mange juletraditioner, så vi giver vores bud på en god jul.

 

Udlandsrejse. 

Vi holder hvert år lejrskole på ski i Norge. Formålet med turene er at opleve noget, der er større end dagligdagen. Give fælles indtryk til opbygning af fællesskabet, styrke kammeratskabet og selvfølgelig blive bedre til de aktiviteter, der udbydes.

 

Gymnastikopvisningsweekend

Alle eleverne er af sted en weekend og laver 3-5 opvisninger. Vi kører i bus rundt og overnatter på en anden efterskole. Eleverne oplever, hvordan det er at skulle præstere under forskellige forhold. De kommer tættere på hinanden og oplever at være stolte af deres fælles præstation.

Påskedage 

Dagene består af bedsteforældredagen, opvisningsdag i Gigantium, og en aktivitetsdag.

Bedsteforældredag 

En hel dag hvor elevernes bedsteforældre er inviteret til en dag sammen med deres børnebørn. Eleverne er med til planlægningen af dagen. Der vil bl.a. være sangtime, fortælletime og folkedans.

Forældredage 

En dag i november der indeholder tale, sang, forældresamtaler med k-lærer, samt gymnastikforevisning.

En dag i marts der indeholder tale, sang, forskellige efterskoleaktiviteter, man kan lave sammen med sit barn, samt elevernes gymnastikopvisning.

Brobygningsuge

10. klasse eleverne tager hver morgen til erhvervs/gymnasiale skoler i Randers og Grenå for at få et klarere begreb om det valg de står overfor at træffe. 9. klasserne har en uge med dansk, engelsk og matematik om formiddagen og idræt om eftermiddagen.

Erhvervseftermiddag/aften. 

Forældre og skolevejledere giver de unge indblik i forskellige erhverv. Skolevejleder fortæller om generelle forhold og forældrene laver hver en stand, som eleverne cirkulerer rundt imellem. Alle skal sidde og høre på mindst 4 oplæg. En god dag, hvor de unge stolt viser deres forældre frem, og hvor de får øget indsigt i kendte og hidtil ukendte erhverv. Dette er en optakt til OSO-opgaven.

Oso og projektuge

10. klasse eleverne skirver deres obligatoriske selvalgte opgave i forbindelse med deres brobygningsuge i efteråret. Arbejdet resulterer i afleveringen af et produkt som derefter bliver bedømt af projektvejledren. Opgaven tager sit udgangspunkt i elevernes uddannelsesplan. 9. klasse eleverne har projektuge mens 10. klasserne er i brobygning. 9. klasses projekterne afsluttes med en fremlæggelse.

ØM i Badminton 

Et stort arrangement, hvor der kommer badmintonspillere fra 7 andre efterskoler. Mange af vores elever er med som spillere, andre står som arrangører. God dag, hvor mange elever oplever at tage ansvar for vigtige ting, der skal lykkes og fungere på dagen.

ØM i håndbold 

Et stort arrangement, hvor der kommer håndboldspillere fra 10 andre efterskoler. Der spilles kampe i 4 haller. Mange af vores elever er med som spillere, andre står som arrangører. God dag, hvor mange elever oplever at tage ansvar for vigtige ting der skal lykkes og fungere på dagen.

Øm i volleyball 

Vi tager til stævne med alle vores aktive volleyballspilllere. De hjemmeværende elever arbejder i workshops.

Sluttur. 

4 dage i det fri, hvor samarbejde, samvær og råhygge er kodeord.

Slutdage

De sidste to dage består af oprydning fra sluttur, rengøring, samt en afslutningsaften. Sidste eftermiddag hvor forældrene henter deres barn består af taler, sange, lysbilleder fra året, samt udlevering af afgangsbeviser. 

 

24tim124tim2brand