Menu

10. klasse på Vivild – bliv studieklar!

Almindelig 10. klasse

Prøveforberedende undervisning som afsluttes med folkeskolens 10. klasses-prøve i dansk, matematik og engelsk. Desuden har du mulighed for at vælge tysk og/eller fysik.

Undervisningen er niveaudelt.

Via spændende, nærværende og motiverende undervisning bygger vi på det du allerede har lært i 9. klasse. Du bliver klar til gymnasiet, handelsskole, erhvervsskole eller anden ungdomsuddannelse gennem seriøs, ambitiøs og veltilrettelagt inddragende undervisning.Studie 10 - et anderledes 10. skoleår

Hvem:
* Til dig, der har lyst og mod til mere selvstændighed og medbestemmelse i dit skolearbejde.
* Til dig, der ønsker nye og andersledes udfordringer i det faglige.
* Til dig, der befinder dig godt i anderledes undervisningsrammer og arbejdsformer.
* Til dig, der vil bidrage til et studiemiljø, der prioriterer samarbejde og tværfaglige forløb.

Formål:
* Studie 10 er rettet mod udvikling af de unges kompetencer i forhold til studieteknik, projektarbejde, samarbejde og formidling.
* Studie 10 har fokus på at undersøge, anvende og videreudvikle det allerede lærte i mere komplekse sammenhænge.
* Studie 10 er med til at udvikle de unges evner til at være reflekterende og fordybe sig i emner, der forholder sig til virkeligheden og det samfund, de skal være en del af og bidrage til.
* På Studie 10 vurderes og evalueres den unge i løbet af skoleåret ud fra nuancerede kriterier, der giver indsigt og afklaring i forhold til gode studie- og livsvalg fremover.  

Hvordan:
* Undervisningen er niveaudelt og tager udgangspunkt i de tre grundfag: dansk, engelsk og matematik.
* Du vil som elev løbende blive vurderet og vejledt individuelt. Skoleåret afsluttes med en årsopgave.      
* Undervisningen vil skifte mellem projektforløb med tid til fordybelse og refleksion og fagkurser med relevant fagligt fokus.
* Du skal være indstillet på at deltage aktivt og engageret i forskellige gruppekonstellationer.