Menu

Elevens personlige udvikling og forældresamarbejde.
Vi forsøger at arbejde struktureret og kontinuerligt med elevsamtalerne gennem skoleåret. Målet er, at den unge skoleåret igennem bliver spejlet og udfordret, så han/hun, med udgangspunkt i sin personlige livshistorie og livsvilkår, udvikler sig positivt på mange områder. Både på områder den unge selv ønsker at udvikle, og på områder vi voksne synes kunne være hensigtsmæssige eller, hvor vi ser særlige potentialer.

I løbet af året har eleven individuel samtale med sin kontaktlærer 3 gange før jul og 2 gange efter jul. Desuden er der løbende samtaler efter behov. Samtalerne i løbet af året har forskelligt fokus fx efterskolelivet og den boglige undervisning. Hver gang handler samtalen selvfølgelig desuden om elevens generelle trivsel. K-læreren noterer i løbet af året, så både elev og lærere kan følge den enkeltes udvikling.

Vi ønsker desuden at inddrage eleverne i den udtalelse, eleven får med ved skoleårets afslutning. Dette foregår i familiegruppen og med kontaktlærer. Også i denne proces er målet, at de unge får nogle konstruktive tilbagemeldinger, som forhåbentlig sætter tanker i gang hos den enkelte om, hvem man er, og hvem man ønsker at være.

I januar arbejdes der i familiegrupperne med, at der sættes ord på de personlige egenskaber og på det sociale – altså hvordan er du sammen med os andre, og hvordan bidrager du til efterskolelivet? Arbejdsformen gentages senere i foråret, hvor eleverne skal sætte ord på hinandens særlige evner og kompetencer.

Ved skoleårets afslutning modtager du en udtalelse, som beskriver den personlige- sociale- og faglige udvikling, som du har gennemgået i løbet af året på VGI.

Forældresamarbejde.
Forældrene skal føle sig trygge ved at have deres børn på Vivild.
Det er væsentligt, at vi som skole og forældre er sammen om at lave et godt efterskoleophold for de unge mennesker.
 
Før skolestart:
Vi gør os umage med at oplyse om skolen før indskrivning af eleverne. Det er væsentligt at forældrene ved, hvilken pakke de køber.
Der er informationsbreve, besøgsdage med informations oplæg, rundvisning og samtale med nuværende elever og personalet.
Der afholdes ”ny elevaften” med yderligere informationer ca. 4 mdr. før start og før sommerferien tilsendes et informationshæfte.
 
Under ophold:
Ved skoleårets start skabes kontakt til K-læreren, som i høj grad bliver skolens talerør om det enkelte barn.
K-læreren kan kontakte familien og K- læreren kan altid kontaktes. Det er også K-læreren der afholder forældresamtaler via oplysninger fra faglærerne.
Forstanderen skriver hver måned et månedsbrev, hvor der fortælles om livet på skolen.  Der fortælles både om godt og mindre godt, samt om aktiviteter i den kommende måned. Brevet offentliggøres på skolens hjemmeside.
 
Der kan mailes, skrives, ringes til skolens kontor/forstander, og man er altid velkommen til at møde op på skolen.
 
Skolen forpligter sig til at orientere forældrene, hvis deres unge mennesker agerer uhensigtsmæssigt. Ligeledes er forældrene forpligtet på at kontakte skolen, hvis de mærker, at eget barn ikke trives eller de mærker, at der sker noget på skolen, der burde gøres noget ved.
 
Efter ophold:
Vi ønsker et tæt og godt samarbejde med alle forældre, og opfordrer forældrene til at give en tilbagemelding på dette ved skoleårets afslutning.