Menu

 Akutplan
Beredskab for forebyggelse af psykiske følgevirkninger efter traumatiske hændelser i arbejdet.
 
 • Ledelse og medarbejdere forsøger i samarbejde at mindske risici ved de aktiviteter personalet og elever deltager i, via foregående dialog om forestående aktiviteter.
 
 • Personalet er i foråret 2012 undervist i psykisk 1. hjælp ved psykolog Lise Thomsen.
 
 • Nyansatte vil fremover få instruktion om akutplanen, og der vil efter behov blive undervist i psykisk 1. hjælp.
 
 • Ved uheld:
   • Stop ulykken.
   • Tilkalde hjælp:
    • Forstanderen – tlf. 51 30 23 08
    • Tilsynstelefon: tlf. 86 48 60 65 – 4
    • Ring 112
    • Forstanderen/ sekretæren. – orienter elev-forældrene.
 
 • Efterskolen har tilknyttet psykolog Lise Thomsen (86 36 33 23), som i disse situationer vil blive betalt af skolens forsikring. Hvis der er brug for flere psykologer, sørger Lise Thomsen for at få flere tilstede.
 
 • Efter den traumatiske oplevelse vil der være:
    • Samtale med forstanderen.
    • Samtale med Lise Thomsen
    • Laves plan for genopbygning af medarbejderen.
 
 • Pressen:
    • Før nogen udtaler sig til pressen, afholdes internt møde med bl.a. forstanderen om fælles fodslaw.
 
 
Vivild den 1.10. 2011
Carsten Holvad, forstander